Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
17 април (сряда)

Разкриват 120 работни места в област Шумен по Регионалната програма за заетост за 2019 година

Регионалната програма за заетост на област Шумен през 2019 г. беше одобрена на заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на област Шумен, водено от заместник областния управител Ширин Вели. Програмата предвижда да бъдат разкрити 76 работни места на пълен работен ден и 44 работни места на четири часов работен ден за периода от началото на юни до 30 ноември тази година. За реализацията й са необходими 417 560 лв., от които 402 780 лв. от държавния бюджет и 14 780 лв. осигурени от работодателите, обясни Добринка Мингова, гл.експерт в дирекция „Регионална служба по заетост“ Варна.  Целта на регионалната програма за заетост на Област Шумен е да допринесе за повишаването на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила, да даде нови перспективи на представители на най-уязвимите групи безработни. В програмата са включени проектните предложения на всички общински администрации и на Областна администрация – Шумен. Ще бъдат наети безработни лица, които ще извършват дейности по почистване, поддръжка на улици, паркове, зали, алеи, както и дребни ремонтни работи.

На заседанието беше представена и информация за резултатите от анкетно проучване сред работодателите за потребностите от работна сила в област Шумен, извършено в периода 13 февруари – 22 март 2019 г. Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие два пъти в годината следва да набира, обработва и предоставя на Агенция по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Анкетното проучване има за цел да събере и анализира актуалната информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри, каза Веселка Станчева, гл. експерт в Бюро по труда Шумен. 71 са работодателите, 80 на сто от частния сектор, които са участвали в проучването. 77,8% посочват като най-важно изискване при подбора на кадри умението за самоконтрол и дисциплина, работа под напрежение – 65,5 на сто и административни умения – 37,5%.  Търсят се специалисти с квалификация по следните професии- озеленител, машинен оператор, лаборант, работник в дървообработването, работник в строителството, заварчик, медицинска сестра, геодезист, шофьор, строителен инженер.

През следващите 12 месеца около 70 % от анкетираните фирми планират да наемат персонал на постоянна заетост, 17 на сто за краткосрочна и около 13 на сто ще осигурят сезонна заетост.

На заседанието станаха известни и последните данни за равнището на безработицата в област Шумен. Към края на март безработицата е 9,7%, докато в края на февруари е била 10,2%.

Skip to content