Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
28 март (вторник)

Разкриват 64 работни места в област Шумен по Регионална програма за заетост и обучение

Регионална програма за заетост и обучение за 2017 година одобри на свое заседание Постоянната комисия по заетостта в област Шумен под председателството на заместник-областния управител доц. Живко Жечев. Основната цел на програмата е осигуряване на достъп до работни места на безработни лица от неравностойните групи на пазара на труда и създаване на възможности за трудова и социална интеграция на безработните. Определеният финансов ресурс за изпълнение на регионалните програми, заложен в Националния план за действие по заетостта през 2017г., е 5 040 000 лв., като за област Шумен определените средства са 223 770 лв., обясни Людмила Христова, експерт в Регионалната служба по заетостта Варна.

Заложените за областта средства дават възможност по програмата да бъдат наети общо 64 безработни лица, на 61 от които ще се осигури заетост за 6 месеца, а на 3 – за 7 месеца. В регионалната програма са включени проектните предложения на Областна администрация и десетте общински администрации.

Областна администрация Шумен ще разкрие 3 работни места в дейности за поддържане и опазване на имоти държавна собственост. Община Шумен – 5 работни места в дейности по комунално-битово обслужване, община Велики Преслав – 5 работни места в дейности по поддръжка и почистване на общински сгради. По 5 безработни ще бъдат наети в община Нови пазар за комунално-битово обслужване, поддържане и опазване на общинска и държавна собственост, поддържане на реда около обектите и в община Каспичан за почистване и поддръжка на гробищни паркове в гр. Каспичан, гр. Плиска и три села от общината.

Община Върбица ще разкрие 6 работни места за поддръжка и ремонт на общински сгради, община Смядово– 6 работни места в дейности по комунално-битово обслужване, поддържане и опазване на общинска и държавна собственост и подпомагане дейността по приготвяне на храна в Домашен социален патронаж и община Хитрино– 6 работни места за поддържане и опазване на обществени обекти и прилежащите им площи. 7 безработни ще бъдат наети в община Никола Козлево за дейности по комунално-битово обслужване и поддържане и опазване на общинска и държавна собственост. Община Венец ще разкрие 8 работни места в дейности по почистване на улици и паркове, 8 ще са работните места и община Каолиново за дейности по комунално-битово обслужване.

За реализацията на програмата са необходими 232 700 лв., от които 223 770 лв. са отпуснати от държавния бюджет и 8 930 лев. са осигурени от областна и общинските администрации. Предстои Регионалната програма за заетост и обучение да бъде изпратена до министъра на труда и социалната политика за утвърждаване.

Skip to content