Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
24 септември (вторник)

Редовно заседание на Областната епизоотична комисия

Епизоотичната обстановка в област Шумен и извършените дейности по отношение неразпространението на болестта Африканска чума по свинете бяха представени на редовното седмично заседание на Областната епизоотична комисия, водено от заместник-областния управител Ширин Вели. „В област Шумен до момента имаме взети кръвни проби от седем стада от „Източнобалканска свиня“ с 330 проби, 52 проби са взети от фамилна ферма тип „А“ или общо 382, което е във връзка с изпълнение на заповедите за обявяването на двете огнища на болестта Африканска чума по свинете в стада от „Източнобалканска свиня“ на територията на община Смядово“, каза д-р Наташа Баева, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ Шумен. Тя допълни, че по отношение на ежеседмичните клинични прегледи са извършени такива при седем стада от „Източнобалканска свиня““, шест фамилни ферми тип „А“ и седем промишлени свинеферми. „Не са установени отклонения в здравословния статус на свинете в тези обекти“, уточни д-р Баева. В изпълнение на указания на БАБХ инспекторите съвместно с представителите на кметствата по места са започнали да извършват проверки в личните стопанства с доброволно закланите свине в 20 км санитарна зона около промишлените свинеферми.„През изминалата седмица са извършени 35 такива проверки, а от 10 септември до момента тези проверки са 132. Установено е, че стопаните са извършили съответните дезинфекционни мероприятия“, съобщи д-р Баева.

От Североизточното държавно предприятие докладваха за извършените дейности за предотвратяване на разпространението на Африканска чума по свинете след обявяването на 8 август на първия случай на африканска чума при дивя свиня в местността „Елешница“, община Върбица. „Стриктно се изпълняват мерките за биосигурност в Държавно горско стопанство- Върбица и конкретно в инфектираната зона в местността Елешница.  Ежеседмично се извършват минимум две претърсвания в инфектираната зона, като до момента нямаме открити трупове на свине в зоната“, каза инж. Тервел Стефанов, експерт в Североизточното държавно предприятие. Той уточни, че през следващата седмица, съгласно разпоредите на МЗХГ предстои подготовка за финалното претърсване, като тази седмица  също ще бъдат извършени претърсвания по график.  „Ако няма други случаи ще бъде уведомена Изпълнителната агенция по горите за предприемане на последващи действия за отмяна на мерките, които сега действат в инфектираната зона“, каза още инж. Стефанов.

Следващото заседание на Областната епизоотична комисия е насрочено за 1 октомври.

Skip to content