ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Новини
30 март (сряда)

Редовно заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Първото за тази година заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията се проведе в Областна администрация-Шумен под председателството на областния управител Донка Иванова. Приет беше годишен доклад за дейността на съвета през миналата година, в който бяха представени резултатите от проведеното анкетно проучване сред граждани за работата на администрацията в периода юни –октомври 2015 г.

От получените 468 анкетни карти от 12 териториални служби на изпълнителната власт и общински администрации, 89% от анкетираните са ползвали услугите на администрацията повече от веднъж. Представителите на гражданите и бизнеса лесно намират необходимата им информация, като над половината от тях –53% се информират от служителите на съответната администрация, 36%  от интернет и 11% – от други източници. Анкетата показва, че услугите се предоставят бързо от служителите на съответната администрация, тъй като 52% от анкетираните са отбелязали, че въобще не са чакали. Според 57% от участвалите в анкетата достъпът до информация се нуждае от подобрение, а 17% от тях посочват необходимост от повишаване качеството на обслужване. 98% от анкетираните лица поставят отлична или добра оценка на качеството на обслужването.

Резултатите от анкетата показват, че физическите и юридическите лица не са давали подкуп за извършване на услуги. Единствено в 1 анкета е посочено, че е поискан подкуп, а 2 лица посочват, че „подарък“ ще ускори извършването на услуга. В съответните анкети обаче лицата не са посочили длъжност и звено, в които работят съответните служители.

В последвалата дискусия председателят на Търговско-промишлената палата в Шумен Христо Дечев заяви, че корупция има, но няма реална представа за нейното равнище и динамика, а  и корупционните практики трудно се доказват. „Едва ли някой си мисли, че корупцията в България е с малки мащаби. Тя е огромна, което означава, че всички мерки, които се вземат, включително и на правителствено ниво, не са ефективни“, каза Христо Дечев.

Областният управител Донка Иванова заяви, че липсват механизми за измерване на корупцията. „Анкетните листи, които се пускат на гражданите в институциите са формални, а спокойната обстановка, която се отчита е нереална”, каза Донка Иванова. По думите й кутиите за сигнали в институциите са празни и жалбите намаляват, защото у гражданите няма увереност, че нещо ще се промени. „Добрата информираност на гражданите и бизнеса е също начин за предотвратяване на недобрите практики“, каза още областният управител и акцентира на работата на институциите в посока превенция.

Пред членовете на съвета директорът на ОДМВР- Шумен ст. комисар Ялчън Расим обяви, че 13 престъпления, в които има корупционен мотив, са регистрирани на територията на областната дирекция от началото на годината. Той уточни, че 11 от тях са престъпления по служба и 2 са образуваните досъдебни производства за длъжностно присвояване.

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен взе решение и през 2016 година да проведе анкета сред гражданите за работата на администрацията. На следващото заседание на съвета ще се представят добри практики и мерки от дейността на различни институции в посока намаляване на риска от корупционни практики. Ще бъдат сформирани и работни групи, които да подготвят анализи по определени проблеми и рисковите дейности в работата на администрациите.

 

Skip to content