Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
27 ноември (вторник)

Регионална работна среща за подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели

Областна администрация-Шумен е домакин на регионална работна среща по проект „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели“.  Форумът се осъществява от Асоциацията на българските градове и региони в партньорство с фондация „Европейски институт“ и Министерство на вътрешните работи. Срещата беше открита от заместник-областния управител Петко Шаренков, който подчерта важността на дискутираните проблеми за развитието на регионите и посочи, че трябва да се акцентира на това как обществото, местните общности ще бъдат ангажирани в процеса на интеграция и приобщаване.

Целта на проекта е да развие и подобри координационния механизъм сред компетентните органи в областта на интеграцията – на централно, регионално и местно ниво в Република България, както и да създаде и развие капацитет сред отговорните институции за изпълнение на интеграционни политики и програми за бенефициенти на международната закрила и граждани на трети страни.

Сред дискутираните теми беше законодателната рамка в България и действието на наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила. „Този процес е необратим и той ще продължава. Необходимо е да имаме разбирането на институциите, отговорни за интеграционния процес и най-вече как да бъде подобрен този координационен механизъм, защото той е много важен за нас по прилагането на тази наредба“, каза Любов Панайотова, директор на фондация „Европейски институт“.

Добри практики и успешни интеграционни модели в страни от ЕС като  Германия, Белгия, Франция, Малта, Швеция и Португалия бяха представени от заместник-председателя на Асоциация “EUROPA” и преподавател в Нов български университет доц. д-р Антоний Гълъбов и от д-р Холгер Нитш- ръководител на департамент в Университета за приложни науки в Бавария. Според експертите основните сфери на интеграция трябва да бъдат настаняването, осигуряването на достъп до качествено образование, включително езикова подготовка за деца и възрастни, здравеопазване, социални услуги, както и гражданското участие и социалното включване по отношение на местните общности.

В рамките на работната среща бяха представени услугите, които мигрантите получават в отделните стани, дискутирани бяха и проблемите, които срещат представителите на местната власт в работата си с приемащото общество.

IMG_6538

Skip to content