Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Актуално
1 август (четвъртък)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изработване на планове за териториите по §4к от ЗСПЗЗ в землището на с.Ивански, със собствениците и ползвателите на земи ще бъде проведена анкета в кметството на селото на 7 и 8 август 2019г. от 9 до 12 часа.

Гражданите трябва да носят копия от всички притежавани документи /удостоверения, решения, скици и др./ относно имотите и сградите в тях, където има такива.

инж. Р. Чанкова

„РИЧ“ ЕООД-Шумен

Skip to content