Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Предстоящи събития
9 август (сряда)

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изработване на планове за територии по §4к от  ПЗР на ЗСПЗЗ, изпълнителят „ИН СИ БИЛД – ТН“ ЕООД гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов“ № 24, вх. Б, ет. 4, ап. 56, тел.: 0888 937560, ще се проведат анкети с гражданите – собственици и ползватели на земи по следния


ГРАФИК:

ДАТА НАСЕЛЕНО МЯСТО СБОРЕН ПУНКТ
15.08.2017 с. Лозево – „ Балък съртa Помещение Кметство
22.08.2017 с. Лозево – „ Балък съртa Помещение Кметство

 

За всички дни от графика ще има представител на фирмата изпълнител от 08:00 до 13:00 часа на посочените сборни пунктове. Заинтересуваните лица да носят копия от документите си за собственост, строителни книжа и други налични.

Skip to content