Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
31 март (сряда)

Стартира процедура за попълване на националната система „Живи човешки съкровища-България“- 2021

Министерството на културата обявява нова процедура за попълване на националната система за опазване на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България”, с която се цели опазването на нематериалното културно наследство, съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, с важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство. Чрез номинациите следва да намира израз и културното многообразие на територията на нашата страна, включително в националния регистър на нематериалното културно наследство.

Една институция има право да предлага само една кандидатура на сесия, като кандидатурите са съпътствани от съответна документация (типов формуляр и посочените в него други материали). Процедурата преминава през два етапа-областен и национален.

Областният етап ще протече в периода април – юни 2021г., като кандидатурите, съгласно типовите формуляри и документите към тях, могат да се изпращат на хартиен и електронен носител в  Областна администрация – Шумен или на е-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg , в срок до 25.05.2021 година.

Повече информация е на разположение на интернет страницата на Министерството на културата към Статута на Националната система „Живи човешки съкровища –България“.

 

 

Skip to content