Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
15 ноември (вторник)

Стратегия за развитие на туризма в област Шумен обсъдиха кметовете на общините в региона

Стратегия за развитие на туризма в област Шумен до 2020 година беше обсъдена на изнесено заседание на Областния съвет за развитие, което се проведе в картинната галерия на Комплекс „Стара Плиска“-град Плиска под председателството на областния управител Донка Иванова. Документът е подготвен от Областния консултативен съвет по туризъм и в него са систематизирани визията, стратегическата цел и приоритетите за постигане на устойчиво развитие на туризма в нашия регион. „С подготовката на този стратегически документ искаме да поставим началото на съвместната ни работа за постигане на координирани дейности в сферата на туризма“, заяви областният управител Донка Иванова.

Стратегията залага област Шумен да се превърне в разпознаваема, привлекателна, предпочитана, целогодишна и конкурентоспособна  туристическа дестинация, което ще бъде добра основа за развитие на малкия и средния бизнес в областта, за повишаване на инвестиционната активност и трудовата заетост в туризма.

Седем основни приоритети са изведени в документа- позициониране на област Шумен като туристическа дестинация от висок клас на туристическия пазар; развитие на специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна и по-интензивна натовареност; опазване и устойчиво използване на туристическите ресурси;  подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура; насърчаване на сътрудничеството между институциите на централно и местно ниво и представителите на туристическата индустрия и създаване на възможности за развитие на партньорство; картотекиране и инвестиране в туристическите ресурси, разработването им като привлекателни туристически атракции и набиране на средства за тяхното пълноценно използване; опазване и развитие, създаване и реализация на стратегии и бизнес програми за развитие на туризма в общините за развитие на малкия и среден бизнес в туризма.

Кметовете на общините подкрепиха стратегията за развитие на туризма в региона, като подчертаха необходимостта от предлагане на общи туристически пакети и постигането на по-добра координация на различни нива. До края на този месец общините ще изпратят техните конкретни предложения за включване в документа.

По инициатива на кмета на община Каспичан Милена Недева на предстоящото в края на ноември в Шумен заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточния район областният управител Донка Иванова ще предложи да бъде сформирана работна група към съвета, която да обобщи всички предложения от Областните консултативни съвети по туризъм от областите в Североизточния район с цел координиране на дейностите в сектора.

IMG_4450

 

Skip to content