Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
10 март (сряда)

Учениците от 5 до 12 клас в област Шумен ще се обучават дистанционно през следващите две седмици

Учениците от 5 до 12 клас в област Шумен преминават на дистанционно обучение за периода от 15.03.2021г. до 26.03.2021г. Това реши на свое заседание  Областният кризисен щаб, свикан от областния управител проф. Стефан Желев. За същия период се преустановяват присъствените учебни занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие, както и  провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи. Преустановяват се присъствени групови занятия с ученици в езикови центрове, образователни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица в област Шумен. При необходимост центровете за специална образователна подкрепа могат да вземат решение за формата на провеждане на занятията с деца и ученици.

Причината за новите мерки е продължаващата трайна тенденция за увеличаване на заболеваемостта от COVID-19 в региона. Област Шумен е в червената зона, като заболеваемостта към днешна дата е 531 на 100 хил. души население, показват данните на РЗИ Шумен. От началото на епидемията най-висока заболеваемост е била отчетена на 16 ноември миналата година- 521 на 100 хил. души население. МБАЛ Шумен е препълнена, съобщи директорът на лечебното заведение д-р Димитър Костов. Броят на пациентите в болницата е 205, от които 4 са деца, в тежко състояние са млада жена на 33 години и бременна жена. За съжаление пътищата ни към болници от съседни области вече са затворени. Болницата в Търговище е поела 28 пациенти от Шумен, каза директорът на МБАЛ Шумен.

С цел овладяване на критичната ситуация на увеличаваща се заболеваемост от COVID-19 членовете на Областния кризисен щаб приеха допълнителни ограничителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен, които ще бъдат в сила от 00.00 часа на 12.03.2021 г. до 24.00 часа на 31.03.2021 г.

Във всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и други) да се въведе работно време до 22.00 часа при спазване на следните противоепидемични мерки: използване на не повече от 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 метра между облегалките на столове на две съседни маси с не повече от шест човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала, дезинфекция на съответните маса и столове след всеки посетител и да не се допуска струпване на хора между масите.

Пазаруването във всички търговски обекти тип „супермаркет“ и „хипермаркет“ да се извършва задължително с количка, предоставена от съответния търговец. Броят на количките да бъде редуциран с цел спазване на физическа дистанция между посетителите от най-малко 1.5 м. и всички изисквания, указани в Заповед №РД-01-51/16.01.2021 г на министъра на здравеопазването, собствениците и ползвателите на търговските обекти да организират пропускателен режим и да контролират спазването на мярката.

Ръководствата на фолклорни, танцови, певчески, театрални и други самодейни формации и групи на територията на област Шумен трябва да преустановят провеждането на репетиции и изяви. Преустановяват се посещенията във фитнес центрове, залите за групови занимания към тях и всички зали за групови занимания по йога, пилатес, аеробика и др. подобни. Кметовете на общини трябва да прецизират и редуцират общинските календари за всички културни и спортни мероприятия на местно ниво.

Препоръчва се на кметовете на общини да направят мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за издаване на заповед в съответствие с параграф 1, от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за допълнение на Наредба 5 от 2016г. за предучилищното образование, публикувана в ДВ бр. 95 от 2020г., в сила от 06.11.2020г. При необходимост кметовете на общини могат да издадат заповед за преустановяване на посещенията в детските ясли на територията на съответната община.

 

Skip to content