Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
16 декември (петък)

Удължава се бедственото положение в село Хитрино със заповед на областния управител Донка Иванова

Със заповед № РД-15-157 от 16.12.2016 г. на областния управител Донка Иванова се удължава срока на бедственото положение на територията на село Хитрино, с оглед продължаващите неотложни аварийно-възстановителни работи в района на бедствието.

За ограничаване на последствията от тежкия инцидент е необходимо да се предприемат следните мерки:

  1. В изпълнение на решение на Националния щаб за защита при бедствия „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД Русе да предприеме реални действия по транспортиране на дерайлиралите цистерни до кариера „Хитрино“, община Хитрино и да ги обезопаси незабавно чрез азотиране;
  2. В срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на издаване на настоящата заповед „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД Русе да организира транспортирането на всички цистерни до площадка за съответното им третиране извън територията на област Шумен;
  3. Да продължат дейностите по осигуряване на храна и напитки за членовете на участващите екипи на терен в района на бедствието;
  4. Да продължи събирането на трайни храни, напитки и други продукти от първа необходимост, предоставени или дарени от граждани, търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и/или доброволни формирования в сградата на Областна администрация Шумен, ситуирания в с. Тимарево пункт за събиране на дарения и в Мултифункционалната зала в село Венец при спазване на изискванията на Закона за храните.
  5. Считано от датата на издаване на настоящата заповед до района на бедствието да се допускат членове на доброволните формирования при специален режим за участие в неотложните аварийно-възстановителни работи.
  6. Предприетите временни ограничения върху правата на гражданите остават в сила.

Бедственото положение ще остане в сила до приключване на неотложните аварийно-възстановителни работи в района на Хитрино.

Skip to content