Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
15 февруари (четвъртък)

Утвърден е държавният план-прием за професионалните и профилирани паралелки в училищата в област Шумен за следващата учебна година

Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие под председателството на областния управител проф. Стефан Желев утвърди предложението на Регионалното управление на образованието за държавен план-прием за учебната 2018/2019 година в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Шумен.

Държавният план-прием ще се осъществи в 70 паралелки, което е с 3 по-малко от утвърдения прием през м.г. Съгласно предложението 37 ще бъдат профилираните паралелки, от тях 11 са в профилираните гимназии, 22 в средните училища и 4 в обединените училища от област Шумен. Професионалните паралелки  са 33 – 27 в професионални гимназии, 4 професионални паралелки в средни училища и 2 професионални паралелки за придобиване на първа степен на професионална квалификация в две обединени училища.

По заявки на работодатели в три професионални гимназии ще има прием за обучение по дуална система в общо четири паралелки. Новите специалности са „Мебелно производство“ и „Геодезия“ в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Шумен, като първата специалност се разкрива по предложение на фирмите „Тотал-М“ и „Мипа“, а втората е със заявител „Автомагистрали – Черно море“ АД. По искане на същата фирма ще има специалност „Пътно-строителна техника“ в Професионалната техническа гимназия „Симеон Велики“ във Велики Преслав. Четвъртата специалност „Технология на керамичното производство“ по заявка на „КАИ Груп“ и „Керамат“ АД ще бъде в Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. Асен Златаров“-Нови пазар.

Четири нови специалности с прием в VIII клас ще бъдат разкрити в училищата в област Шумен. Това са СУ „Панайот Волов“ – специалност „Компютърна графика“ и СУ „Д-р Петър Берон“–с. Хитрино със специалност „Митническо и данъчно обслужване“. Възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация ще има в 2 обединени училища: ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“–гр. Плиска по специалност „Деловодство и архив“ и ОбУ „Христо Ботев“–с. Каспичан по специалност „Текстообработване“.

Предложенията на всички директори са съгласувани от кмета на съответната община. През настоящата учебна година в седми клас се обучават 1680 ученици от област Шумен.

Skip to content