ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Актуално
3 август (понеделник)

Уведомление за предстоящо издаване на общ административен акт

програма за намаляване на риска от бедствия

Публикуван е проект на ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ на Област Шумен 2020-2025г., разработена на основание чл. 6г., ал.2 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с документа, който е публикуван на интернет страницата на Областна администрация Шумен, раздел Документи- ТУК

https://oblastshumen.government.bg/new/wp-content/uploads/2020/08/1.pdf

Skip to content