Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
30 юли (вторник)

В 20 км зони около индустриалните ферми се преустановява отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“

Заместник-областният управител Петко Шаренков в качеството му на председател на Областната епизоотична комисия проведе днес извънредна работна среща с кметовете на общините от област Шумен в изпълнение на решенията на Централния епизоотичен съвет от 29 юли за ограничаване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете.

С писмо на кметовете се възлага да издадат необходимите указания в населените места на територията на всяка от общините в 20 км зони около индустриалните ферми до се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“. Необходимо е да се предупредят стопаните, които отглеждат свине в обекти „заден двор“ и попадат в тези зони, че срокът за изпълнението на мярката за извършване на доброволно клане на животните е 31.07.2019г. След този срок Областната дирекция по безопасност на храните ще пристъпи към правомощията си и изпълнение на разпоредбите на чл. 139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Добитото месо може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 градуса, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, пушене, осоляване, охлаждане и замразяване на месото /съгласно научно становище за разпространение на Африканската чума по свинете на Центъра за оценка на риска по хранителната верига/.

В област Шумен има регистрирани седем промишлени свинеферми, които се намират на територията на общините Шумен, Никола Козлево, Каспичан, но в 20 км зони около фермите попадат населени места и от съседните общини.

До 17.00ч. утре кметовете на общините трябва да информират писмено заместник-областния управител Петко Шаренков за обектите тип „заден двор“, които не са изпълнили решенията на Централния епизоотичен съвет.

С писмо до директора на ОД на МВР Шумен заместник-областният управител Петко Шаренков препоръчва да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане нерегламентирано транспортиране на животни в населените места на област Шумен.

 

Skip to content