Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
17 септември (събота)

Във всички общини на област Шумен функционират доброволни формирования

Семинар на тема „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование“ се проведе днес във Велики Преслав. Форумът се организира от Областна администрация и община Велики Преслав в изпълнение на   приетия „План за изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България“ и с цел продължаване работата по изграждане и  подобряване на организацията на дейността на доброволните формирования. Семинарът се ръководи от заместник-областния управител Петко Шаренков и в работата му участваха заместник-кметовете на община Велики Преслав Димо Бодуров и на община Никола Козлево Иван Иванов, служителите по сигурността на общините в област Шумен, директорът на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Иван Иванов, директорът на Центъра за спешна медицинска помощ д-р Илиян Илиев, директорът на секретариата на БЧК-Шумен Пламен Петров и ръководителите на доброволните формирования от региона.

Кметът на община Велики Преслав Александър Горчев поздрави участниците в семинара. Той подчерта необходимостта и важната роля на доброволните формирования, изразявайки убеждението си, че те ще бъдат истински помощници в трудни ситуации при защита на населението.  Заместник-областният управител Петко Шаренков подчерта, че във всички общини на територията на област Шумен са сформирани и функционират доброволни формирования.

Семинарът протече в две части. В рамките на теоретичната час бяха представени доклади по темите „Нови моменти в нормативната база отнасяща се до изпълнение на стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации“, „Структура и ръководство на доброволните формирования. Въпроси по оповестяването, събирането и участието на доброволците. Отчитане пред кмета. Участие и роля на ръководителя и заместник-ръководителя на доброволното формирование в самостоятелни или съвместни спасителни операции“ и „Запознаване с актуалното състояние на доброволните формирования на територията на областта“. Показан беше и филм „Заедно в стихията“ с участието на доброволци от Шумен, Добрич, Варна, Търговище, Силистра и Планинската спасителна служба.

Практическото занятие включваше тренировка на доброволното формирование на община Велики Преслав на терен. Показани бяха гасене на пожар и аварийно-спасителни дейности на пострадали при акцията.

IMG_3966

IMG_3969

IMG_3974

IMG_3982

Skip to content