Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
18 ноември (петък)

Въвеждат се ограничителни мерки срещу разпространението на болестите високопатогенна инфлуенца по птиците и африканска чума по свинете на територията на област Шумен

Ограничителни мерки с цел недопускане разпространението на болестите високопатогенна инфлуенца по птиците и африканска чума по свинете се въвеждат на територията на област Шумен. Това реши на свое заседание Областната епизоотична комисия под председателството на заместник-областния управител Петко Шаренков. „Огнища на инфлуенца по птиците има констатирани в Германия, Австрия, Унгария, Полша и Хърватска, а случай на чума по прасетата е регистриран в Румъния“, каза д-р Емил Илиев, началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОД „Безопасност на храните” Шумен.

След запознаване със заповедите на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на харните и на министъра на земеделието и храните за предприемане на необходимите действия за недопускане възникването на заболяванията, Областната епизоотична комисия прие превантивни ограничителни мерки, които ще бъдат изпълнявани на територията на област Шумен.

В срок до 25 ноември трябва да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии, на които да се набележат спешни мерки за предотвратяване възникването на заболяванията на територията на общините. ОДБХ- Шумен ще осъществява постоянен ветеринарно-медицински контрол в птицевъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност. Предвижда се служителите на ОБДХ-Шумен да извършват съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни, или умрели диви мигриращи птици, като се вземат незабавно проби. Собствениците на домашни и други видове птици,  отглеждани на закрито, трябва да спазват следните ограничения – да не допускат излизането на птиците извън дворовете, да не допускат контакт между домашни и диви птици, по възможност да създават условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от другите видове домашни птици, да съхраняват фуража в закрити помещения, да информират незабавно обслужващите ги ветеринарни лекари или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или повишаване на смъртността. Забранява се продажбата на домашни или други птици на нерегламентирани пазари на територията на област Шумен. Незабавно трябва да бъдат уведомявани официалните ветеринарни лекари за всеки един намерен труп на диво прасе, а стопаните, отглеждащи домашни свине, да сигнализират своевременно регистрираните ветеринарни лекари и официалните ветеринарни лекари за констатирани отклонения от нормалното здравословно състояние на животните.

За решенията от заседанието на Областната епизоотична комисия ще бъдат уведомени кметовете на общините от област Шумен, директорите на „Държавните горски стопанства“ и ловните сдружения в областта.

Skip to content