Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
21 юни (петък)

Възможностите за финансиране от Фонд „Условия на труд“ бяха представени пред Областния съвет по условия на труд

Възможностите за финансиране от Фонд „Условия на труд“ на Министерството на труда и социалната политика бяха представени на заседание на Областния съвет по условия на труд, водено от заместник-областния управител Ширин Вели. Гост на заседанието беше директорът на фонда инж. Виолета Добрева, която презентира пред представителите на общините, синдикатите и работодателските организации реда за получаване на финансиране по проекти и дейности за подобряване на условията на труд. „Пред Фонд “Условия на труд“ могат да кандидатстват юридически и физически лица с наети лица по трудово правоотношение за подобряване на условията на труд с конкретна приложимост, като финансирането на проектите в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост е до 30% от стойността на проекта“, каза инж. Добрева. Максималната сума, която може да бъде отпусната от фонда за проект, е до 100 хил. лв. без ДДС. „Интересът на фирмите от област Шумен към фонда е слаб. Само три фирми до момента са кандидатствали за финансиране и представянето на фонд „Условия на труд“ в Шумен цели повече предприятия да се възползват от възможностите му“, коментира инж. Добрева.

Повече подробности за условията  и формуляри за кандидатстване са посочени на интернет страницата на фонда

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=597

IMG_6749

Skip to content