Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
2 септември (петък)

Заместник-областният управител Селиме Кърджалиева участва в заседание на Съвета по регионална политика

Заместник-областният управител Селиме Кърджалиева участва в заседание на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие, което се проведе на 1 септември в МРРБ.  Работната среща откри заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова, която е и председател на  Съвета по регионална политика.

Представен и обсъден беше проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на  концепцията и схемите за пространствено развитие по чл. 7б-г от Закона за регионалното развитие.

На заседанието бяха представени и резултатите от  анализа и оценката във връзка с осъществяването на мониторинг на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици на Република България през 2016 година, както и информация по подготовката за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Добро управление”. Участниците в Съвета по регионална политика коментираха предложения за промени в Закона за регионалното развитие.

Skip to content