Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
7 август (вторник)

Започна второто проучване за потребностите от работна сила в област Шумен

От 01 Август 2018г. започна второто проучване за потребностите на работодателите от работна сила в област Шумен. Проучването се извършва чрез онлайн анкета, разработена от Агенцията по заетостта. За целта е необходимо работодателите да попълнят анкетата, която може да бъде намерена на следния адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform

Анкетата може да бъде попълнена до 17 Септември 2018 г. включително.

Информацията ще бъде обобщена от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие и ще бъде предоставена на Агенцията по заетостта.

Проучването отново ще бъде извършено и в останалите области на страната. То ще даде възможност да бъде получена реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри, както и да бъдат определени приоритетите за насърчаване на заетостта и в сферата на образованието.

Обобщените резултати от проведеното през м. Февруари 2018 г. анкетиране са публикувани на официалния сайт на Агенцията по заетостта, в рубрика „Проучване на потребностите от работна сила“: https://www.az.government.bg/pages/prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila022018/

Skip to content