Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
10 юли (сряда)

Започва разяснителна кампания в населените места срещу разпространението на болестта африканска чума по свинете на територията на област Шумен

Въвеждат се превантивни мерки за предотвратяване възникването на заболяването Африканска чума по свинете на територията на област Шумен.  Това реши Областната епизоотична комисия на заседание, свикано от областния управител проф. Стефан Желев. Във връзка с усложнената епизоотична обстановка и регистрираните нови огнища на болестта в населени места в област Плевен, областният управител призова членовете на комисията и представителите на общините за координирани действия с цел недопускане проникването на заболяването на територията на област Шумен. „Важно е информацията за опасността от това заболяване да достигне до всеки стопанин, до всяко населено място, защото рисковете са големи и при навлизане на болестта на наша територия, последствията и загубите за всички ще са огромни“, каза Стефан Желев. Със заповед на областния управител се създава междуведомствена комисия с председател заместник-областния управител Петко Шаренков и членове представители на Областната дирекция по безопасност на храните, общините и държавните горски стопанства. По график през следващата седмица комисията ще проведе срещи с кметовете на всички общини и на населените места, за да представи набелязаните превантивни мерки и опасностите от това заболяване. Ще бъде акцентирано върху необходимостта от максимална информираност на стопаните, които отглеждат прасета в лични стопанства от типа „заден двор“, защото е важно хората да са запознати с рисковете и сериозността на проблема, тъй като този вирус се разпространява изключително бързо и за него няма ваксина.

„ В област Шумен до момента няма случай на заболели прасета от африканска чума. Проби се вземат и се пращат за изследване от всички отстреляни диви прасета, от свинефермите, от умрели животни, от кланиците, към този момент няма случай на потвърждение на болестта, каза д-р Наташа Баева, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ Шумен. По информация на Областната дирекция по безопасност на храните на територията на област Шумен има регистрирани 7 промишлени свинеферми с около 65 000 прасета, 12 фамилни ферми от тип „А“ с 1500 прасета и 16 стада порода „Източнобалканска свиня“  концентрирани в община Смядово, с около 1000 прасета.

Съгласно одобрените превантивни мерки общинските епизоотични комисии трябва да проведат заседания в срок до 12 юли. ОДБХ Шумен трябва да бъде информирана за всяко намерено умряло диво прасе, домашно прасе или прасе от породата източнобалканска свиня, при съмнение за повишена смъртност на свине по населените места ще се уведомява ОДБХ-Шумен чрез телефона на официалните ветеринарни лекари на съответната община. Ще се осъществява засилен контрол върху нерегламентирано движение на свине на територията на областта. При установяване на нарушения, ще се предприемат бързи мерки и незабавно ще се уведомява официалният ветеринарни лекар, отговарящ за съответната община. Мерките предвиждат да не се допуска излизане на свине по улици и сметища и изхранване с кухненски отпадъци, както и изхвърляне на кухненски отпадъци по сметища, улици и около селата. Ще се проверява събирането на хранителни отпадъци на тир паркингите и обособените места за почивка, както и ще се следи за нововъзникнали нерегламентирани сметища по републиканската и общинските пътни мрежи на територията на област Шумен.

Следващото заседание на Областната епизоотична комисия е насрочено за 18 юли.

Skip to content