Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
25 февруари (вторник)

Започва разяснителна кампания в общините на област Шумен на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Предстои в област Шумен де се проведе разяснителна кампания в общините за представяне на влезлите в сила промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Кампанията се организира съгласно указания на Министерството на земеделието, храните и горите. Това съобщи заместник-областният управител Петко Шаренков на редовно заседание на Областната епизоотична комисия. Предстои да бъде изготвен график за срещите по общини, който ще бъде съгласуван с Областната дирекция по безопасност на храните. На срещите ще бъдат поканени да присъстват кметове и кметски наместници на населените места, които ще бъдат запознати със новите задължения на местните власти във връзка с регистрацията на личните стопанства. На срещите могат да присъстват и стопани, които имат желание да отглеждат животни, уточни Петко Шаренков. Директорът на ОДБХ Шумен д-р Катя Райкинска запозна членовете на комисията с приетия План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването АЧС в Република България през 2020 г., целта на който е да посочи и разпредели  дейностите за борба с болестта между различните държавни структури.

Епизоотичната обстановка в област Шумен беше представена от д-р Наташа Баева, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ Шумен. Тя информира, че от последното заседание до днес на територията на област Шумен са регистрирани две нови огнища за АЧС при диви свине на територията на ДГС „Преслав“. „Продължават дейностите по извършването на контрол и клинични прегледи в индустриалните свинеферми и обекти тип А, като до момента няма положителни проби“, каза д-р Баева.

По информация на инж. Тервел Стефанов, експерт в Североизточно държавно предприятие Шумен, броят на дивите свине е намалял значително в област Шумен. „Предстои през месец март да се извърши таксация на животните и тогава ще стане ясно колко е намаляла популацията на диви свине“, обясни Тервел Стефанов.

По отношение на заболяването инфлуенца по птиците в страната има три огнища на територията на област Пловдив. В област Шумен няма регистрирано огнище и продължава изпълнението на предприетите превантивни мерки.

Следващото заседание на Областната епизоотична комисия е насрочено за 17 март.

Skip to content