Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
17 септември (вторник)

Заседание на Областната епизоотична комисия

Редовното ежеседмично заседание на Областната епизоотична комисия се проведе днес под председателството на заместник-областния управител Ширин Вели. Епизоотичната обстановка в област Шумен и извършените дейности по отношение неразпространението на болестта Африканска чума по свинете бяха представени от експерти на Областната дирекция по безопасност на храните. „На територията на област Шумен няма регистрирано ново огнище на болестта, за момента нямаме съмнение за болни свине от Африканска чума по свинете“, каза д-р Наташа Баева, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ Шумен. По думите й от свиневъдни ферми са изпратени 100 проби и от диви свине 21 проби, като резултатите са отрицателни за Африканска чума по свинете. „Във връзка с изпълнение на заповедите за обявяването на двете огнища на болестта Африканска чума по свинете в стада от „Източнобалканска свиня“ на територията на община Смядово сме започнали вземането на проби от стадата в 10 км зона. Има взети 85 проби от четири стада „Източнобалканска свиня“ и 21 проби от ферма тип „А“, като пробите ще бъдат изпратени днес за изследване“, уточни д-р Баева.

„За периода 5-12 септември са проверени 10 броя обекти за обществено хранене във връзка с изпълнение на заповедта за безопасно събиране и обезвреждане на кухненски отпадъци, срок които работнически стол, ресторанти, обекти за бърза закуска, гостилница и кафе-аперитиви“ съобщи д-р Нели Маринова – началник отдел „Контрол на храните” при ОДБХ Шумен. Според д-р Маринова в обектите не са констатирани несъответствия. „Страничните животински продукти се съхраняват на определените идентифицирани за целта места, представят се договори с регистрирани обекти за обезвреждане и за предадените количества се представят потвърдителни  документи за това“, уточни тя.

Относно контрола по тир паркингите като места, които също имат епизоотично значение във връзка с разпространението на Африканската чума по свинете, са извършени проверки на регистрираните такива обекти на територията на област Шумен. „Издадени са 5 броя предписания на обекти, разположени на автомагистрала „Хемус“ и на пътя Шумен-Карнобат. На управителите на тези обекти са дадени задължителни указания да се осигурят контейнери за събиране на кухненски и хранителни отпадъци, които са странични животински продукти, да са обозначени с необходимите надписи и събраните количества такива животински продукти да се предават за междинно съхранение или обезвреждане в регистриран по Закона за ветеринарно-медицинската дейност обект“, обясни д-р Нели Маринова. По думите й всички предписания са изпълнени в срок и това е констатирано при последващи проверки, като са осигурени идентифицирани контейнери, сключени са договори с предприятия за обезвреждане на странични животински продукти и се представят необходимите документи, удостоверяващи предаването на тези продукти за обезвреждане.

Следващото заседание на Областната епизоотична комисия е насрочено за 24 септември.

IMG_6927

Skip to content