Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
8 октомври (вторник)

Заседание на Областната епизоотична комисия

Актуалната епизоотична обстановка в област Шумен беше обсъдена на редовното седмично заседание на Областната епизоотична комисия, водено от заместник-областния управител Петко Шаренков. „От 1 октомври до днес на територията на област Шумен няма обявено ново огнище на Африканска чума по свинете. За този период от 100 умрели свине от промишлени свинеферми и ферми тип „А“ са изпратени проби от 59 броя животни, резултатите до момента са отрицателни за наличие на заболяването. От отстреляни диви свине са постъпили 4 проби и те също са отрицателни за вируса на Африканска чума по свинете“, съобщи д-р Наташа Баева, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ Шумен и уточни, че днес се изпращат още проби от диви свине.

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 03.10.2019г се прекратяват инфектираните зони за обявени огнища в страната за месеците февруари и март. „За всички останали огнища, които са регистрирани от месец юли до сега, сред които е и обявеното на 8 август огнище на Африканска чума по свинете при дивя свиня в местността Елешница, община Върбица“ мерките продължават. „С тази заповед се разпорежда, че продължават мерките в тези обособени инфектирани зони, съгласно указания, утвърдени със Заповед РД 48-61/ 01.10.2019 г на министъра на земеделието, храните и горите, като еволюцията на мерките да се осъществява от датата на констатирания случай“, каза д-р Баева. Според тези указания за инфектираната зона в местността Елешница, община Върбица, към момента за подзона А в радиус от 1 км около огнището, се предвиждат като мерки контрол от ИАГ, биосигурност, претърсване, групов лов с кучета, индивидуален лов, лов с капани, отстреляните или намерени диви свине се изследват за Африканска чума, при наличие на положителна проба труповете се обезвреждат съгласно изискванията и др.

Д-р Наташа Баева запозна членовете на комисията и със Заповед № РД48-61/01.10.2019 г., разпореждаща мерките за определената инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня. Предвижда се в срок до 24 часа от издаването на заповедта за определяне на инфектирана зона, Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ да определи ловностопанските райони, който попадат в засегната територия и да обособи в подзони А, Б и В с площ и с режими за извършване на дейности за лов, съгласно утвърдените указанията с тази заповед.

На заседанието инж. Тервел Стефанов, експерт в Североизточно държавно предприятие Шумен, съобщи, че  е получен сигнал на 06.10.2019 г. за намерени трупове на диви свине в землището на с. Менгишево, община Върбица. „Незабавно бяха предприети всички необходими действия, беше извършено претърсване  в  местността, открити са общо 19 броя диви свине, от които са взети проби и претърсванията продължават. Пробите днес са изпратени са изследвания със съответните документи“, каза инж. Стефанов.

Заместник областният управител Петко Шаренков съобщи, че в понеделник е проведена работна среща с участието на ОДБХ Шумен, СИДП Шумен, Областна администрация Шумен и община Върбица, взети са незабавни мерки и към настоящия момент всичко е изпълнено, съгласно указанията към заповед № РД48-61/01.10.2019 г. на министър Десислава Танева.

Следващото заседание на Областната епизоотична комисия е насрочено за 15 октомври.

Skip to content