Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
30 ноември (сряда)

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията заседава днес в Областна администрация-Шумен под председателството на заместник-областния управител Петко Шаренков. В работата му участваха представители на общините, ръководители на териториални структури на държавната администрация, както и общественият посредник на община Шумен Иван Капралов.

Представени бяха добри практики по превенция и противодействие на корупцията в РИОСВ– Шумен, Дирекция „Инспекция по труда“–Шумен и ОД „Земеделие“ – Шумен, като от информацията стана ясно, че трите институции работят по вътрешни правила и административни процедури за работа с граждани, имат разработен етичен кодекс и поставени кутии за сигнали от граждани.

Според анкетно проучване за удовлетвореността на гражданите и бизнеса от качеството на административното обслужване, проведено в 12 институции в региона, няма данни за корупция и няма случай на поискан подкуп за извършване на съответна административна услуга. Качеството на обслужването е оценено като отлично, като в сравнение с 2015 година се наблюдава  леко увеличение от 68% на 71 % удовлетвореност на потребителите.Според анкетираните достъпът до информация се нуждае най-много от подобрение.

По време на заседанието директорът на ОД на МВР старши комисар Ялчън Расим съобщи, че от началото на годината служителите на дирекцията са работили по 39 случая с корупционни мотиви. 20 от тях са приключили и са предадени на прокуратурата с мнение за образуване на досъдебни производства. По останалите работата продължава. Според Ялчън Расим в по-голямата си част случаите са за документно престъпление и за длъжностно присвояване.

Решено беше на следващото заседание на съвета общественият посредник Иван Капралов да представи обобщен доклад с данни от различните индекси на НПО, измерващи прозрачността на административното обслужване в област Шумен.

9 декември- Международен ден за борба с корупцията, ще бъде обявен за „Ден на отворените врати“, като Общественият съвет апелира към общинските и държавните структури да подкрепят инициативата, насочена към повишаване достъпа до информация на гражданите и подобряване качеството на административно обслужване.

Skip to content