Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
7 февруари (четвъртък)

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията проведе днес заседание под председателството на областния управител проф. Стефан Желев. Пред членовете на съвета бяха представени данни относно дейността на Областната дирекция на МВР – Шумен по отношение превенция и противодействие на корупцията през 2018 г. Заместник-директорът на областната дирекция комисар Тодор Енчев съобщи, че през изминалата година на територията на ОД на МВР са извършени проверки по общо 18 преписки, съдържащи данни за извършено престъпление с вероятен корупционен характер, съгласно въведения от Прокуратурата на Република България каталог на корупционните престъпления. „По 14 от тези преписки са събрани достатъчно данни за извършено престъпление и по тях са образувани досъдебни производства, по останалите четири продължават  проверките“, каза комисар Енчев. По думите му корупционните престъпления са сложни и многообхватни и като потвърждение на този факт е както разнообразния характер на извършените престъпни деяния, така и извършителите им. „От извършения анализ на установените престъпления се налага извода, че се запазва високият относителен дял на корупцията в държавната и местна администрация. Установените престъпни деяния, извършени от длъжностни лица в кръга на службата им, до голяма степен разкриват характера и общите белези на установените корупционни деяния. Действащото към момента законодателство и недостатъчно ефективните способи за борба с корупцията предвидени в НК, до много голяма степен затрудняват работата на правоохранителните органи по противодействието, разкриването и превенцията на корупционните престъпления и в частност на подкупа като основно и обществено значимо деяние. Запазва се тенденцията въпросните престъпни деяния да са трудно доказуеми, разследването по тях да продължава дълго и нерядко без да постигне защита на обществения интерес“, каза още заместник-директорът на ОД на МВР.

На заседанието беше представена информация за реализираните организационно–управленски действия срещу прояви на корупция в структурите на държавната администрация- РИОСВ, Дирекция „Инспекция по труда“ – Шумен, РЗИ и офис Шумен към РД на НАП Варна. Сред предприетите мерки и дейности от институциите бях посочени стимулиране и популяризиране на ползването на електронните услуги от гражданите, въвеждане на автоматизирана електронна система за достъп до административните услуги, разпределение на преписките и на екипите на случаен принцип.

Пред членовете на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията бяха представени и резултатите от извършена анкета сред тях, с цел проучване на нагласите в обществото и готовността на органите на държавна и местна власт за приемане на предизвикателството пред тях в контекста на присъединяването на Република България към Шенген. Допитването е част от проект „Превенцията на корупцията като елемент от националната сигурност в контекста на предстоящото влизане на Република България в Шенген“ на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

Skip to content