Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
4 декември (петък)

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията се проведе в Областна администрация-Шумен под председателството на областния управител Донка Иванова. В работата му участваха представители на общините от област Шумен, ръководители на териториални структури на държавната администрация, както и общественият посредник на община Шумен Иван Капралов.

Представен беше анализ за резултатите от проведено анкетно проучване относно удовлетвореността на гражданите и бизнеса от качеството на административното обслужване и измерване на риска от корупционни действия в администрацията, в изпълнение на решение на съвета от месец февруари тази година.

В Областна администрация Шумен са получени 468 анкетни карти от 12 териториални служби на изпълнителната власт и общински администрации. 89 % от анкетираните лица са ползвали услугите на администрацията повече от веднъж. Анкетата показва, че услугите се предоставят бързо от служителите на съответната администрация, тъй като 241 (52%) от анкетираните са отбелязали, че въобще не са чакали, 213 (46 %) са получили услуга с малко закъснение и само 2 % са изчакали дълго да бъдат обслужени.

Представителите на гражданите и бизнеса лесно намират необходимата им информация, като над половината от тях – 277 (53 %) се информират от служителите на съответната администрация, 191 (36 % ) от интернет, 59 (11% ) – от други източници.

98% от анкетираните лица поставят отлична или добра оценка на качеството на обслужването. 192 (57%) от анкетираните лица смятат, че достъпът до информация се нуждае от подобрение, 58 (17%) от тях посочват необходимост от повишаване качеството на обслужване.

Физическите и юридическите лица не са давали подкуп за извършване на услуги. Единствено в 1 анкета е посочено, че е поискан подкуп, а 2 лица посочват, че „подарък“ ще ускори извършването на услуга. В съответните анкети обаче лицата не са посочили длъжност и звено, в които работят съответните служители.

Пред членовете на съвета директорът на ОДМВР- Шумен ст. комисар Ялчън Расим обяви, че 33 корупционни престъпления са разследвани от началото на годината до края на месец ноември на територията на ОДМВР- Шумен. Най-голям е броят на престъпленията свързани с издаване на документ с невярно съдържание от длъжностно лице- чл. 311 ал. 1 от НК. Най-често издадените документи са удостоверения за наследници с невярно съдържание. Шест са престъпленията за длъжностно присвояванe, пет са свързани с корупционен мотив. Приключени са седем досъдебни производства с мнение за предаване на съд на извършителите. По другите разследванията продължават.

Представителите на общините и на държавните институции в региона взеха решение на следващото заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията да се представят мерки от всяка администрация относно повишаване достъпа до информация на гражданите и подобряване качеството на административно обслужване.

Решено беше 9 декември- Международен ден за борба с корупцията, да бъде обявен за „Ден на отворените врати“ в общините и държавните структури. Всяка институция ще реши как по подходящ начин да организира работата си в този ден, като целта е изграждане на партньорство между гражданското общество и институциите, за гарантиране на прозрачно и открито управление– важен механизъм за противодействие на корупцията.

IMG_2620

Skip to content