Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
24 април (сряда)

Заседание на Областния съвет по условия на труд

Заседание на Областния съвет по условия на труд се проведе днес, водено от заместник-областния управител Ширин Вели. По традиция заседанието се организира в навечерието на 28 април-Международен ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки. Юлиян Неделчев, главен инспектор по осигуряването в ТП на НОИ Шумен, представи информация за трудовия травматизъм и професионалните заболявания в област Шумен през 2018 г. и първото тримесечие на 2019 г. През изминалата година с декларация за трудова злополука са декларирани 82 злополуки, като 3 не са признати за трудови. 66 от тях са възникнали на работното място. През периода има регистрирана една злополука със смъртен изход, няма данни за злополуки, довели до инвалидност на пострадалите, каза Юлиян Неделчев и уточни, че в сравнение с предходни години относителният дял на допуснатите трудови злополуки запазва своите стойности. За първите три месеца на 2019 година са допуснати общо 23 злополуки,21 от които на работното място.

В национален мащаб област Шумен се нарежда на 10 място сред 28-те области в страната по брой на трудовите злополуки.

Skip to content