Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
11 април (сряда)

Заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия

Язовирите на територията на област Шумен са в добро техническо състояние и не създават опасност за населението, проблем остава недостатъчното почистване на реките след тях. Това стана ясно докладите на представителите на държавни институции и общините на заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, свикано от областния управител проф. Стефан Желев в изпълнение на чл. 64, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и във връзка с предстоящия пролетно-летен дъждовен период.

Общо 159 са язовирите в област Шумен, обясни Наско Канавров, главен инспектор в Държавната агенция за метрологичен и технически контрол.  По думите му те са в добро техническо състояние и не са създали проблеми и опасност за населението при снеготопенето. „Беше създадена добра организация от собствениците на язовирите, нивата бяха понижени според указанията и беше организирано наблюдение по места“, каза Канавров и посочи, че организацията и превантивното понижение на нивата трябва да продължи и през пролетния сезон, проливните дъждове през който обикновено създават повече проблеми в област Шумен.

Според Наско Канавров 74 от язовирите в региона не представляват реално язовири, а са водни обекти. От всичките язовири на територията на областта можем да кажем, че 25 са потенциално опасни на този етап. Този брой може да се промени. Предстои да се въведе нова методика за оценка на риска при язовирите и след като тя заработи, ще видим колко от тези язовири ще останат в списъка на опасните, обясни Канавров и съобщи, че предстоят промени в Закона за водите, свързани със стопанисването и управлението на водните обекти. Канавров каза още, че проблем в област Шумен създават реките и речните корита, които не са добре почистени.

Кметовете на общините докладваха, че язовирите се контролират непрекъснато и  продължават превантивните дейности по недопускане на разливи и наводнения. Продължава и работата по почистване на речните корита и дерета. Поставени бяха и проблеми, свързани с липсата на финансиране за почистване и за корекции на речни корита, като за това сигнализираха от общините Каспичан и Никола Козлево.

Областният управител проф. Стефан Желев съобщи, че през 2017г. Областна администрация е изпратила 16 искания на обща стойност 1 708 923лв. до Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване при бедствия към Министерския съвет за финансиране на превантивни дейности за почистване и корекция на обекти и критични участъци, но до този момент отговор няма. „Три от случаите са спешни- необходимо е почистване и корекция на речното корито на р. Врана при вливането й в Камчия, почистване на р. Камчия от Омуртагов мост до с. Мараш, както и р. Хърсовска от яз. Каравелово до село Каравелово. Поставил съм проблема на вниманието на министъра на вътрешните работи Валентин Радев“ каза проф. Желев. Той благодари за отговорното отношение през зимния сезон на кметовете, „Напоителни системи“, държавните институции и частните стопани, с усилията на които не бяха допуснати инциденти, застрашаващи живота на хората.

Skip to content