Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
13 декември (вторник)

Заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен

Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен свика областният управител Донка Иванова в качеството си на председател на асоциацията. Присъстваха представители на общините от областта, които са членове на асоциацията, както и новият управител на „ВиК“ ООД – Шумен инж.Красимир Марков и председателят на Постоянната комисия по икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество към Общински съвет-Шумен Иван Ламбов.

На заседанието беше прието решение, с което Общото събрание определи препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2017г. в размер на 18 585 лв. Размерът на общинските вноски в бюджета на асоциацията ще се определи въз основа на вноската на държавата и процентното съотношение на дела на всяка община, съобразно броя на населението. Бюджетът на Асоциацията по ВиК- Шумен за 2017 година предстои да бъде приет на заседание на Общото събрание в началото на следващата година.

Общото събрание определи представители на Асоциацията по ВиК за участие във всяка дискусия между КЕВР и оператора „ВиК“ ООД – Шумен относно Бизнес плана за регулаторен период 2017-2021г. Гласувано беше това да бъдат двама служители на Асоциацията по ВиК и експерт-специалист от община Шумен като представител на всички общини от област Шумен.

На заседанието управителят на „ВиК“ ООД – Шумен инж. Красимир Марков коментира с кметовете текущи проблеми, касаещи състоянието на водопроводната система. Предстоят срещи във всяка община за обсъждане на съвместните дейности и мерки за подобряване на водната инфраструктура в региона.

Skip to content