Административни услуги - Регионално развитиеРазрешаване изработване на устройствени планове, които обхващат територии попадащи в повече от от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значениеСъгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една общинаОдобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една общинаРазрешаване за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициативаОдобряване на частите на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строежИздаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една общинаПрезаверяване на разрешение за строежПриемане екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проектРегистриране на технически паспорт на строежАдминистративни услуги - Държавна собственост