Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от "В и К Шумен" ООД

Кореспонденция

Кореспонденция във връзка с извънредно заседание – 10.08.2016 г.

Кореспонденция във връзка с извънредно заседание – 14.06.2016 г.

Кореспонденция във връзка с редовно заседание – 08.03.2016 г.

Кореспонденция за:

Skip to content