Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от "В и К Шумен" ООД

Протоколи с приложения от заседанията на Асоциацията

ПРОТОКОЛ № 2/07.05.2021 – ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ № 1/05.03.2021 – РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ № 3/03.11.2020 – ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ № 2/31.08.2020 – ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ № 1/13.02.2020 – РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ № 3/04.10.2019 – ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ № 2/01.03.2019 – РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ № 1/13.02.2019 – ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Протокол № 2/05.11.2018 – извънредно заседание

Протокол № 1/27.02.2018 – редовно заседание

Протокол № 4/18.12.2017 – извънредно заседание

Протокол № 3/31.07.2017 – извънредно заседание

Протокол № 2/30.06.2017 – отлагане на заседание

Протокол № 1/27.02.2017 – редовно заседание

Протоколи с приложения за:

Skip to content