Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от "В и К Шумен" ООД

Административни данни

Пълно наименование

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен

Адрес

гр. Шумен 9700, бул. „Славянски“ № 30, ет. 4

Председател на АВиК /МОЛ/

Валентин Александров

Булстат

175952972
Не е регистрирана по ДДС.

Банкова сметка

Банка Райфайзенбанк
IBAN: BG46RZBB91551011584211
BIC:    RZBBBGSF

Skip to content > Skip to content