Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от "В и К Шумен" ООД

Структура на администрацията

Служители в администрацията

  • —  Главен секретар
  • —  Финансов експерт
  • —  Експерт по В и К

Структура

Skip to content > Skip to content