Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от "В и К Шумен" ООД

Органи на управление на Асоциацията

Председател на Асоциация по В и К – Шумен

Валентин Александров – Областен управител на област Шумен и представител на Държавата в Общото събрание на Асоциация по В и К – Шумен

Общо събрание на Асоциация по В и К – Шумен

Членове на Асоциацията Население на общините в обособената територия % съотношение на гласовете в общото събрание
1 Държавата 35.00 %
2 Община Шумен 93 649 ж. 33.72 %
3 Община Нови Пазар 16 879 ж. 6.08 %
4 Община Велики Преслав 13 382 ж. 4.82 %
5 Община Каолиново 12 093 ж. 4.35 %
6 Община Върбица 10 391 ж. 3.74 %
7 Община Каспичан 7 976 ж. 2.87 %
8 Община Венец 7 137 ж. 2.57 %
9 Община Смядово 6 698 ж. 2.41 %
10 Община Хитрино 6 223 ж. 2.24 %
11 Община Никола Козлево 6 100 ж. 2. 20 %
Население на Област Шумен 180 528 ж. 100.00 %

Представители на членовете на Асоциация по В и К – Шумен

ПРЕДСТАВИТЕЛИ, съгласно чл. 198е, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за водите
1 Областен управител на област Шумен
2 Кмет на община Шумен
3 Кмет на община Нови Пазар
4 Кмет на община Велики Преслав
5 Кмет на община Каолиново
6 Кмет на община Върбица
7 Кмет на община Каспичан
8 Кмет на община Венец
9 Кмет на община Смядово
10 Кмет на община Хитрино
11 Кмет на община Никола Козлево
Skip to content > Skip to content