Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от "В и К Шумен" ООД

Конкурси

Конкурс за длъжност „Главен секретар“ в Асоциация по ВиК – Шумен
(публикувано на 17.01.2020 г.)

Конкурс за длъжност „Експерт по ВиК“ в Асоциация по ВиК – Шумен
(публикувано на 17.01.2020 г.)

Конкурс за длъжност „Експерт по ВиК“ в Асоциация по ВиК – Шумен
(публикувано на 29.05.2017 г.)

Конкурс за длъжност „Експерт по ВиК“ в Асоциация по ВиК – Шумен
(публикувано на 16.03.2017 г.)

Конкурс за длъжност „Главен секретар“ в Асоциация по ВиК – Шумен
(публикувано на 24.08.2016 г.)

Skip to content > Skip to content