Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от "В и К Шумен" ООД

Покани и материали 2021

Покана и материали за извънредно неприсъствено заседание – 02.07.2021 г. (публикувано на 02.06.2021 г.)

Покана и материали за извънредно неприсъствено заседание – 07.05.2021 г. (публикувано на 09.03.2021 г.)

Покана и материали за редовно неприсъствено заседание – 05.03.2021 г. (публикувано на 02.02.2021 г.)

Покани и материали за:

Skip to content