Асоциация по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от "В и К Шумен" ООД

Протоколи с приложения от заседанията на Асоциацията

ПРОТОКОЛ № 4/30.07.2021 – ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ № 3/02.07.2021 – ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ № 2/07.05.2021 – ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ № 1/05.03.2021 – РЕДОВНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Протоколи с приложения за:

Skip to content > Skip to content