Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Административно обслужване

Административно обслужване

Административно обслужване
Административното обслужване от Областна администрация Шумен се осъществява при спазване на следните принципи:
1.равнопоставено отношение към всички потребители;
2.осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
3.създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване;
4.периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
5.осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;
6.служебно събиране на информация и доказателствени средства;
7.осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.
Skip to content