ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Административно обслужване

Административно обслужване

Административно обслужване
Административното обслужване от Областна администрация Шумен се осъществява при спазване на следните принципи:
1.равнопоставено отношение към всички потребители;
2.осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
3.създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване;
4.периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
5.осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;
6.служебно събиране на информация и доказателствени средства;
7.осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.
Skip to content