ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Изпращане документи за административна услуга

Подаване на документи за административна услуга

Можете да подадете документите за всяка административна услуга по следните начини:

1 Лично в деловодството на Областна администрация Шумен .

2 Чрез писмо до електронния адрес на Областна администрация Шумен
 oashumen@oblastshumen.government.bg
За да ползвате горния линк директно от тук, трябва да имате инсталиран на компютъра си пощенски клиент.
Необходимо е да прикачите сканирани всички необходими документи,
като заявлението (или писмото) трябва да бъде подписано с електронен подпис.

3 Чрез попълване на следната форма,

като заявлението трябва да бъде подписано с електронен подпис.

Име и фамилия:*
E-mail:*
Изберете услугата, която желаете да заявите*
Изберете едновременно всички необходими документи (с Ctrl+клик). *

* Полето е задължително

Skip to content