Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Изпращане документи за административна услуга

Подаване на документи за административна услуга

Можете да подадете документите за всяка административна услуга по следните начини:

1 Лично в деловодството на Областна администрация Шумен .

2 Чрез писмо до електронния адрес на Областна администрация Шумен
 oashumen@oblastshumen.government.bg
За да ползвате горния линк директно от тук, трябва да имате инсталиран на компютъра си пощенски клиент.
Необходимо е да прикачите сканирани всички необходими документи,
като заявлението (или писмото) трябва да бъде подписано с електронен подпис.

3 Чрез попълване на следната форма,

като заявлението трябва да бъде подписано с електронен подпис.

Име и фамилия:*
E-mail:*
Изберете услугата, която желаете да заявите*
Изберете едновременно всички необходими документи (с Ctrl+клик). *

* Полето е задължително

Skip to content