ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Анкета

АНКЕТНА КАРТА

за проучване мнението на гражданите за административното обслужване в Областна администрация Шумен

 

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА!

Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на Областна администрация Шумен информация, която да подпомогне по-доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи услугите на Областна администрация Шумен.
Ние ценим Вашето мнение и сме Ви благодарни, че се отзовахте и участвахте в това проучване!

* Полетата са задължителни.

Skip to content