Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Документи

Архив документи

 • Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2020 година
 • Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през второто шестмесечие на 2017 година
 • Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през първото шестмесечие на 2017 година
 • Доклад за СФУК 2015
 • Доклад за дейността на Областна администрация Шумен за 2014г.
 • Доклад за дейността на Областна администрация Шумен за 2013г.
 • Отчет за изпълнение на целите за 2013г.
 • Цели на Областна администрация Шумен за 2014г.
 • Ежегоден доклад 2016г.
 • Ежегодни цели на администрацията за 2016г.
 • Отчет на ежегодни цели 2015г.
 • Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през второто шестмесечие на 2016 година
 • Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през първото шестмесечие на 2016 година
 • Конкурс за Експерт по ВиК в Асоциация по ВиК – Шумен
 • Конкурс за длъжността Експерт по ВиК в Асоциация по ВиК – Шумен
 • Конкурс за длъжността Главен секретар в Асоциация по ВиК – Шумен
 • Конкурс за длъжността Главен експерт в Областна администрация Шумен
Skip to content