ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Област Шумен

НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ ШУМЕН

Към 31 декември 2019 г. населението на област Шумен е 172 262 души. В градовете живеят 105 478 души, а в селата – 66 784 души.

Най-голяма е община Шумен – 87 152 души, а най-малка община Смядово – 6 000 души. Териториалното разпределение на населението в област Шумен е неравномерно. В пет от общините – Венец, Каспичан, Никола Козлево, Смядово и Хитрино е под 8 000 души.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 103 362 души, като мъжете са 54 468, а жените – 48 894.

Източник: НСИ

Skip to content