Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Област Шумен

Население

Към 31 декември 2018 г. населението на област Шумен е 172 355 души.
Към 31.12.2018 г. населените места в област Шумен са 151, от които осем са градове, а 143 – села. В градовете живеят 105 908 души, а в селата – 66 447 души.
Най-голяма е община Шумен – 87 252 души, а най-малка община Смядово – 6 062 души. Териториалното разпределение на населението в област Шумен е неравномерно. В пет от общините – Венец, Каспичан, Никола Козлево, Смядово и Хитрино е под 8 000 души.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. е 103 775души, или 60.20% от населението на областта, като мъжете са 54 811, а жените – 48 964.

Източник: НСИ

Skip to content