ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Област Шумен

Географско положение

Област Шумен е разположена в централната част на Североизточна България и заемa площ от 3,39 хил. кв.км, което представлява 3,05 % от територията на страната. Областта е част от Североизточен район от ниво 2, в който влизат и съседните области Варна, Добрич и Търговище.

Област Шумен се състои от 10 общини (Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен) и 151 населени места, от които 8 града и 143 села. Най-голяма е територията на община Шумен (19,2 % от площта на областта), а най-малка – територията на община Венец (6,6 % от площта на областта).

Географско разположение

Skip to content