Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Контакти

Контакти на служителите в
Областна администрация Шумен

Длъжност Име и фамилия Стая Служебен телефон
Главен юрисконсулт Йорданка Кръстева 208 054/800 001
Юрисконсулт в дирекция АПОФУС Светослав Кукуянов 205 054/800 001
Старши специалист Красимира Атанасова 213 054/869 985
Старши специалист Светла Овчарова 315 054/868 802
Счетоводител Цветанка Бобачева 210 054/800 001
Звено за административно обслужване Иванина Михалева 202 054/862 785
Държавна собственост Мария Русева 312 054/800 001
Регионално развитие,областни съвети и комисии, стратегии, планове, програми Хрисимира Христова 310 054/800 001
Предложения, сигнали, жалби,устройство на територията,удостоверения APOSTILLE инж. Мая Христова 313 054/800 001
Енергийна ефективност, областни съвети и комисии, удостоверения APOSTILLE 313
Изпълнител Иван Златев 305 054/800 001
Изпълнител Атанас Атанасов 410 054/875 509
054/862 936
Служител по сигурността на информацията Никола Цветанов 410 054/875 509
054/862 936
Skip to content