Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
18 април (понеделник)

Обявена е стипендиантската програма на Ромския образователен фонд

Всяка година Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В Република България Ромският Образователен Фонд предоставя ежегодно академична стипендия на над 250 ромски студенти, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитирани български университети.

Допустимите кандидати трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или обединена програма, или докторска степен в акредитирани от държавата университети.

Всички, които се интересуват от предоставяната помощ по Програма RMUSP за академичната 2016-2017 година, трябва да прочетат внимателно Насоките за кандидатстване.

Повече информация и достъп до Насоките за кандидатстване на конкретната схема са налични на интернет страницата на Ромския образователен фонд:

http://www.romaeducationfund.hu/.

Skip to content