Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
11 ноември (петък)

Представиха в Шумен Националната програма „Минерални води”

Областна администрация Шумен беше домакин на информационна среща за представяне на националната програма „Минерални води”, насочена към подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерална вода на тяхна територия. Поканени бяха представители на общините, попадащи в обхвата на Басейнова дирекция „Черноморски район“, на територията на които се разкриват находища на минерални води. Това са общините Аврен, Айтос, Аксаково, Балчик, Белослав, Бургас, Варна, Долни Чифлик, Каварна, Несебър, Поморие, Приморско, Провадия, Търговище, Шабла и Шумен.

Срещата откри областният управител Донка Иванова, която подчерта значението на програмата към стимулиране на общините за развитието и по-доброто използване на минералните находища в регионите.

Пред участниците в срещата заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова съобщи, че едва 20 % от находищата на минерални води в България се използват ефективно. По думите й използването на геотермалната енергия на  минералните води за отопление на публични сгради гарантира икономическа целесъобразност на проектите и възвращаемост на общинските инвестиции, и ще помогне за намаляване на вредните емисии. Представителите на общините поискаха програмата да бъде разширена с повече допустими за финансиране дейности и по-голям бюджет през следващата година. „Това е и наша цел – общините да бъдат стимулирани  да реализират повече проекти, които да оползотворяват безценния природен ресурс, с който страната ни разполага – минералните води”, уточни зам.-министър Николова.

Пилотната национална програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерална вода на тяхна територия е с бюджет 3,5 млн. лева.Тя се администрира от Националния доверителен екофонд, който приема проектите на общините до 16 декември. Инвестициите  трябва да се реализират до края на 2017 г.

Skip to content